שבירת הקסם- חודש שנים עשר השני- שנת שבעים ושלוש לקןממיות.