שבירת הקסם- חודש שנים עשר הראשון- שנת שבעים ושלוש לקןממיות.