שבירת הקסם- חודש עשתי עשר- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.