רדיו זמן השלום- חודש תשיעי- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.