רדיו זמן השלום- חודש שני- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.