רדיו זמן השלום- חודש שנים עשר השני- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.