רדיו זמן השלום- חודש שנים עשר הראשון- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.