רדיו זמן השלום- חודש שמיני- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.