רדיו זמן השלום- חודש שלישי- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.