רדיו זמן השלום- חודש שביעי- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.