רדיו זמן השלום- חודש רביעי- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.