רדיו זמן השלום- חודש עשתי עשר- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.