רדיו זמן השלום- חודש חמישי- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.