רדיו זמן השלום- חודש השישי- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.