לימודי תהלים לפי מזמורים.

תהלים מְנֻקָּד עִם טָעָמֵי מִקְרָא– חלוקה לפי מזמורים.

אחד 

שנים

שלוש

ארבע

חמש.

שש

שבע

שמונה

תשע

עשר

עשתי עשר

שנים עשר.

שלושה עשר.

ארבעה עשר.

חמישה עשר.

שישה עשר.

שבעה עשר.

שמונה עשר.

תשעה עשר.

עשרים.

אחד ועשרים.

שנים ועשרים.

שלושה ועשרים.

ארבעה ועשרים.

חמישה ועשרים.

.

.