בצל שדי יתלונן- חודש שנים עשר הראשון- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.