בצל שדי יתלונן- חודש שביעי- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.