בצל שדי יתלונן- חודש עשתי עשר- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.